Richtlijnen Clubtent

Richtlijnen Clubtent gebruik tijdens wedstrijden

Clubtenten; Bij nagenoeg iedere BMXWest wedstrijd staan er een paar tenten. Wilt u er rekening mee houden dat de meeste van deze tenten privé-eigendom zijn van leden. 

Als club waarderen we het dat deze mensen hun tent beschikbaar stellen voor de club, maar de tenten zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigenaren van de tent en de rijders, zij kunnen daar in een rustige en rookvrije omgeving even uitrusten en indien nodig schuilen voor zon en slecht weer. Soms komt het voor dat er nauwelijks nog ruimte is voor de rijders. We vragen iedereen de gebruiksdoelen te respecteren en te helpen met opzetten, afbreken en opruimen.

Let op: Vooral op de grotere evenementen zoals TC's moet (flink) stageld betaald worden. Deze kosten worden altijd door de eigenaren betaald en dus niet door de club. Het staat eenieder vrij om afspraken te maken of een tentplek te reserveren, delen van een tent en de eventuele kosten gebeurt dan in goed overleg met de eigenaar van de tent en is geen vanzelfsprekende voorziening voor alle leden.