Klusdagen

                                        klusdag 300x224

Ieder jaar organiseert FCC Barendrecht de zogenaamde klusdagen. De exacte data worden jaarlijks gecommuniceerd via de nieuwsbrieven, telegram, etc.

De klusdagen zijn bedoeld voor het aanpakken van verschillende grotere klussen of klussen waarvoor meer handen nodig zijn. Tijdens de klusdagen wordt er gezorgd voor een lunch en drinken. Een van de redenen dat wij vragen u vooraf aan te melden.Trek kleding aan die vuil mag worden.

Schroom niet en help mee.... de klusdagen zijn niet alleen heel erg nuttig maar ook Kei gezellig

Meer informatie bij bestuurslid Onderhoud