Opleiding jury en baancommissarissen

 

 Als FCC Barendrecht houden wij een aantal wedstrijden per jaar op onze baan. Als gastvereniging dienen wij daarbij ook te zorgen voor voldoende en bevoegde jury en baancommissarissen. Op dit moment zijn dat respectivelijk 3 en 2. Dat is te weinig. Willen we mee kunnen draaien in het wedstrijdcircuit in het Westen van Nederland dan moeten wij tenminste 5 jury leden en 8 baancommissarissen hebben. De KNWU opleiding is recentelijk vernieuwd. Iedereen kan nu in zijn eigen tijd zich de stof eigen maken, de opdrachten doen en, als je dat wilt, een expertendag (ergens in Maart in omgeving Uithoorn) bij wonen. Als ouders van de rijders van FCC Barendrecht zijn jullie het die de rijders kunnen helpen wedstrijden te blijven rijden in Barendrecht. Geef je dus op voor deze opleiding! De kosten lidmaatschap KNWU (verplicht, €15/jr) en afleggen PVB worden door FCC Barendrecht vergoed wanneer de opleiding met positief resultaat wordt afgesloten. Aanmelden kan men zelf maar laat het ook even bij het bestuur weten.

Als FCC Barendrecht houden wij een aantal wedstrijden per jaar op onze baan. Als gastvereniging dienen wij daarbij ook te zorgen voor voldoende en bevoegde jury en baancommissarissen. Op dit moment zijn dat respectivelijk 3 en 2. Dat is te weinig. Willen we mee kunnen draaien in het wedstrijdcircuit in het Westen van Nederland dan moeten wij tenminste 5 jury leden en 8 baancommissarissen hebben. De KNWU opleiding is recentelijk vernieuwd. Iedereen kan nu in zijn eigen tijd zich de stof eigen maken, de opdrachten doen en, als je dat wilt, een expertendag (ergens in Maart in omgeving Uithoorn) bij wonen. Als ouders van de rijders van FCC Barendrecht zijn jullie het die de rijders kunnen helpen wedstrijden te blijven rijden in Barendrecht. Geef je dus op voor deze opleiding! De kosten lidmaatschap KNWU (verplicht, €15/jr) en afleggen PVB worden door FCC Barendrecht vergoed wanneer de opleiding met positief resultaat wordt afgesloten. Aanmelden kan men zelf maar laat het ook even bij het bestuur weten.

 

Informatie over de cursussen Jury- en Baanofficial niveau 2 

Waarom zijn de cursussen gemoderniseerd?
Vanuit de Commissie Fietscross kwam in 2008 het verzoek om meer juryofficials op te leiden en  
tegelijkertijd de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. Daarom was het nodig om de opzet van de cursussen te moderniseren. Het leren in de praktijk staat nu centraal. Op deze manier kan een cursist gebruik maken van eerder opgedane ervaringen in de praktijk en kan het leertraject op maat gemaakt worden. Het grootste voordeel is dat een cursist in de praktijk zijn kennis haalt, en dat je per juryfunctie een specifieke cursus kunt volgen.  

Hoe is de modernisering tot stand gekomen?

In 2008 is een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de verschillende juryfuncties in de discipline fietscross. Voor iedere functie is een kwalificatieprofiel opgesteld waarin beschreven staat welke kerntaken bij deze juryofficial horen. Er is een onderscheid gemaakt in verschillende niveaus  (2 t/m 4). Het niveau van de juryfunctie hangt af van de verantwoordelijkheden die je hebt, en de context waarin je deze uitvoert. In de bijlage vind je de nieuwe kwalificatiestructuur waarin de juryfuncties ingedeeld zijn naar niveau. De kwalificatiestructuur is gepubliceerd op www.knwu.nl.  


Hoe ziet vanaf 2010 het leertraject eruit?
Wanneer je je hebt ingeschreven via ‘mijn KNWU’ ontvang je binnen 10 werkdagen een cursuspakket met daarin het portfolio, een reader, informatie over de expertdagen en een lijst met praktijk-begeleiders. Vanaf dat moment is je leertraject begonnen, je kan immers meteen aan de slag met de opdrachten tijdens wedstrijden van de eigen vereniging of in de afdeling. Dit doet je onder begeleiding van een praktijkbegeleider die je zelf benadert.

Naast de informatie uit de reader kun je een expertdag volgen, waarbij relevante onderwerpen aan de hand van voorbeelden en filmpjes nog eens toegelicht worden. Om gekwalificeerd te worden leg je een Proeve van Bekwaamheid (PVB) af. Dit gaat middels een portfolio met daarin de uitgewerkte opdrachten uit het portfolioboek. Sommige opdrachten kun je vooraf thuis maken, andere opdrachten moeten in de praktijk gemaakt worden. De opdrachten in het portfolioboek laat je aftekenen door je praktijkbegeleider.  

Daarna stuur je het portfolio ter beoordeling op naar het uniebureau. Een PVB beoordelaar kijkt het portfolio na op volledigheid en controleert de feedback die tijdens de praktijkopdrachten door de praktijkbegeleider en Chief Commissaire is gegeven. Als je aan alle competenties zoals beschreven in het toetsplan hebt voldaan ben je gekwalificeerd voor een bepaalde deelkwalificatie.

 

Wanneer starten de nieuwe cursussen?

In februari/maart starten de eerste ‘nieuwe’ juryopleidingen op niveau 2 met de volgende leertrajecten en deelkwalificaties: 

 

Baanofficials niveau 2:    Juryofficials niveau 2:
- Baancommissaris     - DNS Functionaris

- Finishgebied Controle official   - Administrateurs

- Coördinator Parc Fermé   - Lijnjury 
- Starter


Per deelkwalificatie is een apart leertraject ontwikkeld. Er zijn per deelkwalificatie readers beschikbaar en in de expertdagen worden maximaal 2 deelkwalificaties tegelijk behandeld.

Aanmelden kan uitsluitend via ‘mijn KNWU’.  

Wanneer zijn de expertdagen?

Per afdeling zijn er 2 expertdagen, namelijk één voor de baanofficials niveau 2, en één voor de juryofficials niveau 2. Een expertdag bestaat uit 2 dagdelen (ochtend- en middagprogramma). Per dagdeel worden maximaal 2 deelkwalificaties behandeld. Het kan dus zijn dat je alleen een ochtend- of middagdeel hoeft te volgen. Deelname aan de expertdagen is niet verplicht om gekwalificeerd te worden.

Planning expertdagen 2010
Juryofficials niveau 2 Baanofficials niveau 2
6 maart – Uithoorn    13 maart - Uithoorn

20 maart – Apeldoorn    27 maart – Apeldoorn 

Tot slot
Wij realiseren ons dat de gemoderniseerde manier van opleiden voor iedereen nieuw is, en dat er wellicht nog vragen/onduidelijkheden zijn. Mocht dit het geval zijn, richt deze dan aan het uniebureau. Ook positieve feedback is van harte welkom!

 

Hieronder zijn drie PDF documenten te vinden die betrekking hebben tot de opleidingen.

 

Begrippenlijst vernieuwde jury opleidingen

Informatie over nieuwe juryopleidingen - afdelingen

overzicht kwalificatiestructuur fietscross officials