Informatie

Op deze en onderliggende pagina’s vind u algemene informatie voor (nieuwe) leden. De informatie in relatie tot trainingen, wedstrijden, reglementen, etc. vindt u op de andere pagina’s